Pages

Sunday, July 4, 2010

Hadis Kudsi 1: Pagar Syurga dan Neraka

DARIPADA Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Ketika Allah telah menciptakan syurga, Allah berfirman kepada Jibrail: "Pergilah, lalu lihatlah syurga itu." Malaikat pun pergi dan melihat kepadanya. Kemudian ia datang dan berkata: "Wahai Tuhanku, demi keperkasaanMu, tidaklah seseorang mendengarnya melainkan ingin memasukinya." Kemudian syurga dipagari dengan ketidaksenangan. Dan Allah berfirman: "Wahai Jibrail, pergilah dan lihatlah kepadanya." Ia pun pergi dan melihat kepadanya, kemudian ia datang dan berkata: "Wahai tuhanku, demi keperkasaanMu, sungguh aku khuatir tidak ada seorang pun yang memasukinya." Nabi melanjutkan: "Ketika Allah menciptakan neraka, Dia berfirman: "Pergilah dan lihatlah kepadanya, kemudian datang seraya berkata: "Wahai tuhanku, demi keperkasaanMu, tidaklah seorang yang mendengarnya lalu ingin memasukinya." Lalu neraka dikelilingi dengan kesenangan dan Allah berfirman: "Wahai malaikat, pergilah lalu lihatlah kepadanya." Ia pun pergi lalu melihat kepadanya, kemudian datang seraya berkata: "Wahai tuhanku, demi keperkasaanMu, sungguh aku khuatir tiada seorang pun tersisa melainkan memasukinya."
(Riwayat Abu Daud, al-Tirmizi, al-Nasa'i dan Ahmad)

0 comments: